Gevalideerd advies

VitalinQ Healthy Lifestyle Support heeft haar wortels in een organisatie die zich al vele jaren lang, vanuit paramedische hoek, toelegt op het ontwikkelen van software. Het bij elkaar brengen van die twee disciplines in een eigen ICT- en paramedisch team heeft geresulteerd in een innovatieve gezondheidsstrategie, waarvoor belangstelling is tot ver buiten de landsgrenzen. De Personal Health Assistant is gebaseerd op o.a. de expertise van kennisinstellingen als UMCG en RUG. In de Raad van Advies hebben een arts en professoren zitting van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. O.a. met TNO, WuR en andere Europese kennisinstellingen wordt samengewerkt in verschillende Europese projecten.

Innovatief Actieprogramma Groningen 3EU